Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler
 • Akciğer naklinde her iki akciğerim de değiştiriliyor mu? (05.12.2013)
  Her iki akciğerin değiştirilip değiştirilmemesi teknik bir konudur. Alıcının hastalığı ve nakil timinin kararına bağlıdır. Bazen alıcı için tek taraflı nakil yeterli olurken bazen de çift taraflı nakil yapılmalıdır. Örneğin bronşektazi gibi enfeksiyöz hastalıklarda çift taraflı nakil yapılmalıdır. IPF’de tek taraflı nakil uygulanabilir. Önceden pnömenoktomi geçirmiş hastalarda tek taraflı nakil gerçekleştirilebilir. Yine ileri yaş K...
 • Akciğer nakli olmak için ne yapmalıyım? (05.12.2013)
  Akciğer nakli olmak için her şeyden önce bir nakil merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir. “Akciğer Nakil Kurulu” tarafından nakil yapılması gerekli olup olmadığı araştırılmalıdır. Burada yapılan tetkikler sonrasında akciğer nakline karar verilirse ulusal nakil merkezine alıcı kaydedilmektedir. Alıcı nakil listesine alınmaktadır. Alıcı için uygun donör çıktığında alıcı merkezi ulusal nakil koordinasyon merkezi tarafından bilgilendirilmektedir....
 • GATA da İlk Akciğer Nakli Yapıldı (13.09.2013)
  GATA da İlk Akciğer Nakli Yapıldı. ...
 • Post-transplant Lenfoproliferatif Hastalığı (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)
  Akciğer transplant hastalarında gelişimi ve histolojik görünümü hastalar arasında değişiklik gösterebilir, %2-20 arasında değişebilir. Histolojik görünüm sitolojik benign poliklonal lenfoid proliferasyondan, B cell  lenfomaya uzanan monoklonal lenfoid proliferasyonuna kadar değişiklik gösterebilir. Toraksta tek veya çok sayıda nodüller görülebilir. ...
 • Akciğer Naklinde Enfeksiyonlar (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)
  Akciğer transplantasyonu olan hastalar yaygın ve fırsatçı enfeksiyonlara karşı dirençlerini kaybederler. En önemli fırsatçı enfeksiyonlar, sitomegalovirüs (CMV), herpes simplex virüsü (HSV) pnömosistis carini ve aspergillus tur.  Profilaktik tedavilerin yagın kullanımı ve PCR ile viral enfeksiyonların tanısının konması CMV enfeksiyonlarını belirgin olarak azaltmıştır. Bununla beraber halen biyopsilerde nötrofilik alveolitis, alveolar epi...
 • Kronik Akciğer Rejeksiyonu (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)
  Patolojik olarak ‘obliteratif bronşiolitis’ (OB) olarak tanımlanan lezyon, küçük hava yollarının kronik ilerleyici fibro-inflamatuvar tıkanmasıdır. Transbronşial biopsiler OB tanısında yetersiz kalabilir. Bununla birlikte allograft disfonksiyonuna neden olan diğer durumları dışlamak amacı ile faydalı olabilir. ...
 • Akciğer Naklinde Rejeksiyon (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)
  Akut akciğer rejeksiyonu transplantasyondan sonra herhangi bir zamanda ortaya çıksa da en sık ilk aylarda görülür. Rejeksiyon tanısı, transbronşial biyopsi ile konulabilir. Bazı merkezler bu biyopsileri klinik endikasyonlara göre alırken, bazı merkezler protokole bağlı olarak belli periyotlarda almaktadır. Transbronşial biyopsilerde akut rejeksiyon, mononükleer inflamatuvar hücrelerin perivasküler alandan başlayarak akciğer interstisyumuna doğru y...
 • Akciğer Naklinde Doku Tipleme Testleri (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)
  Doku ve organ nakli yapılması planlanan hastalara (alıcı) ve verici adaylarına bazı immünolojik testler yapılmakta, böylelikle bu tedavi yönteminin başarı şansı ve riskleri ortaya konmaktadır. ...
 • Akciğer Naklinde Doku Tipleme Laboratuvarı Nedir? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)
  Doku ve organ nakli için hastanın ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip edildiği ve bazı hastalıkların tanısını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapıldığı laboratuvardır. Bu amaçla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku)  elde edilen DNA, hücre v...
 • Akciğer Naklinde Çapraz Uygunluk Testleri Nedir ve Neden Yapılır? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)
  Verici adayı belirlendikten sonra nakil için nihai kararı vermede uygulanan testlerdir. Bu testler nakilden hemen önce yapılarak alıcı (hasta) kanında red reaksiyonuna neden olabilecek antikorların varlığı araştırılır. Bu amaçla hasta (alıcı) kanından ayrılan serum ile verici kanından ayrılan beyaz kan hücreleri karşılaştırılır. Hasta (alıcı) serumunda bu tür antikorların olması, verici beyaz kan hücrelerinin zarar görerek ölmesine yol açar. ...
 • Akciğer Naklinde Red Reaksiyonu Nedir, Antikor Tarama Testleri Neden Yapılır? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)
  Nakledilen doku veya organa karşı hastanın bağışıklık sistemi tarafından tepki gösterilmesine “red reaksiyonu” denir. Alıcı (hasta) ve verici arasında HLA uygunluğunun az olması bunun başlıca nedenlerindendir. Böyle durumlarda nakledilen doku veya organ yabancı olarak kabul edilmekte ve gösterilen tepki neticesinde doku veya organ işlevlerinde ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Vericinin uygun olmayan HLA moleküllerine karşı alıcıda antikor olması ya da nakil ...
 • Akciğer Naklinde HLA ve Doku Tipleme Testleri Nedir ve Neden Yapılır? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)
  Doku ve organ naklinde hasta (alıcı) ve verici adayının immünolojik yönden uygunluğu ve yapılan işlemin başarısı, doku ve organları oluşturan hücrelerin yüzeylerindeki “İnsan Lökosit Antijenleri” (Human Leukocyte Antigen: HLA) olarak adlandırılan moleküllerin mümkün olduğu kadar birbirine benzemesi (HLA uygunluğu) ile yakından ilgilidir. Bu moleküllerin belirlendiği testlere doku tipleme testleri denir. Her birey ebeveynlerinden kendile...
 • Akciğer Nakli Sempozyumu (11.03.2013)
  Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi akciğer nakli sempozyumu düzenlemdi. Toplantıyı TGCD tüm üyelerine bildirdi. Akciğer transplantasyonu konusunda yapılan sempozyuma katılım ve ilgi çok yüksekti. ...
 • Akciğer Nakilinde İmmunoloji (06.03.2013)
  Akciğer Nakilinde İmmunoloji Prof. Dr. Uğur Muşabak GATA Akciğer transplantasyon merkezi çalışma grubu toplantısında “Akciğer Nakilinde İmmunoloji” konulu bildirisini sundu. İmmmunolojinin akciğer transplantasyonundaki önemini anlatan Prof. Dr. Muşabak GATA’nın immunoloji laboratuvar imkanlarının çok yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, GATA’nın ülkemizde teknolojik imkanları en yüksen immunoloji laboratuvarına sahip oldugunu bildird...
 • GATA Akciğer Transplantasyonu Çalışma Toplantıları Devam Ediyor… (02.03.2013)
  GATA Akciğer Transplantasyonu Çalışma Toplantıları Devam Ediyor… Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akciğer transplantasyon Merkezi akciğer nakli için aday adayı hastaları değerlendirmek ve nakil ekibini hazırlıklı tutmak için çalışma toplantılarını devam ediyor. Geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda “The Methodist Hospital, Houston TX, USA" Akciğer Transplantasyon merkezinde bir yıl süreyle çalışmış Patoloji Uzmanı ...
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ekim ayı Ankara şube toplantısında “Türkiyedeki akciğer nakli” ile ilgili güncel veriler sunuldu. (22.10.2012)
  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ekim ayı  Ankara şube toplantısı 19 Ekim 20012’deGATA’da yapıldı. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği başkanı Prof Dr H. Şevket Kavukcu’nunda katıldığı toplantıya GATA Göğüs cerrahisi kliniği ev sahipliği yaptı. ...
 • 1291 beyin ölümünden sadece 333 aile bağışta bulundu (17.10.2012)
  2011 yılında doktorlar bin 291 beyin ölümü teşhisi koyarken, sadece 333 aile bağışta bulundu. 2012’de ise bin 40 kişiye beyin ölümü teşhisi kondu, ancak sadece 251 kişi bağış yaptı. ...
 • Türkiye'de 9 Ayda 1061 Kişi Nakil Beklerden Yaşamını Yitirdi (17.10.2012)
  2011 yılında 958, 2012 yılının ilk 9 ayında ise 804 kişi böbrek nakli beklerken yaşamını yitirdi. Aynı şekilde 2011’de karaciğer nakli beklerken 329, son 9 ayda ise 313 kişi, 2011’de kalp nakli beklerken 44, son 9 ayda ise 88 kişi hayatını kaybetti. ...
 • Türkiyede 2011’de 5 Akciğer Nakli Yapıldı (17.10.2012)
  Türkiye’de 2010’da 2 bin 502 olan böbrek nakli sayısı 2011’de 2 bin 923’e, 695 olan karaciğer nakli 904’e, 86 olan kalp nakli 93’e yükseldi. 2011’de yapılan nakillerden 26’sının pankreas, 5’inin akciğer, birinin kalp kapakçığı, birinin de incebağırsak oldu.   ...
 • Nakil Son Dönem Akciğer Hastalıklarında Umut Işığı Olmaya Devam Ediyor (15.10.2012)
  Ulusal Solunum 2012 kongresi Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının  önemli bir kesiminin katılımıyla  gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası konuşmacılar akciğer nakli konusunda detaylı bilgi sundu. Kongrede; akciğer naklinin son dönem akciğer hastalıklarında umut ışığı olduğu vurgusunu yapıldı. ...
 • Akciğer Nakli Alanında Önemli Gelişme (15.10.2012)
  Ülkemizde böbrek, karaciğer, pankreas gibi birçok solit organ nakli başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak akciğer naklinde istenilen seviyeye gelinememiştir. Bu konuda hasta ve hekimlerin doğru bilgilendirilmesi için www.akcigertransplantasyonu.com Derman Tıbbi Yayıncılık tarafından hizmete sunulmaktadır. Akciğer nakliyle ilgili hertürlü sorulara uzman doktorlar tarafından cevap verilmektedir.  ...
 • GATA ya Akciğer Nakil Ruhsatı (13.10.2012)
  Ülkemizde tıp alanında birçok yenilikte önderlik yapan GATA akciğer nakil ruhsatı aldı. Sahip olduğu kadrolarıyla göz dolduran GATA nın akciğer transplantasyonuda önemli merkezlerden biri olma çabası içerisinde gözleniyor. ...
 • Canlıdan Canlıya İlk Akciğer Nakli (09.02.2012)
  Kistik fibrosiz nedeniyle iki akciğeri de  iflas eden hastaya (17 yaşında) tek çarenin akciğer nakli olduğunu söylendi. Yurt dışında anne ve babasından alınan akciğer alt lobları nakledildi. Canlıdan canlıya ilk akciğer nakli yapılmış oldu. Ancak ameliyat sonrası sorun çözülmedi kısa süre sonra hastada enfeksiyona ait bulgular saptandı. Özellikle Türk hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği hasta için uluslararası seferberlik ilan edildi. ...
Sitemize Hoşgeldiniz
Yitik ya da hasarlı organların yerine yenilerinin konulması tarih öncesinden bu yana tüm insanlığın hayali olup sürekli güncelliğini korumaktadır. Tahmini MÖ 950 yıllarında kullanıldığı bildirilen ayak başparmağı protezinden bu yana modern tıp olanakları ile birçok solid organın transplantasyonu gerçekleşmiş ancak hayaller henüz bitmemiştir. Ayrıca bazı doku ve organların transplantasyonunda...