Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Akciğer Naklinde HLA ve Doku Tipleme Testleri Nedir ve Neden Yapılır? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)

Doku ve organ naklinde hasta (alıcı) ve verici adayının immünolojik yönden uygunluğu ve yapılan işlemin başarısı, doku ve organları oluşturan hücrelerin yüzeylerindeki “İnsan Lökosit Antijenleri” (Human Leukocyte Antigen: HLA) olarak adlandırılan moleküllerin mümkün olduğu kadar birbirine benzemesi (HLA uygunluğu) ile yakından ilgilidir. Bu moleküllerin belirlendiği testlere doku tipleme testleri denir. Her birey ebeveynlerinden kendilerine eşit şekilde geçen HLA tipini taşımaktadır. Bu nedenle aile içerisinde ve kan bağı olan akrabalar arasında hasta ile HLA uygunluğu olan verici adayı bulma şansı, akraba olmayanlara göre daha fazladır. Ancak akrabalar arasında uygun verici adayı bulunamaması durumunda, hastanın doku tipleme test sonuçları ile ulusal ve uluslar arası kaynaklara müracaat edilerek verici adayı taraması yapılmaktadır.