Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Akciğer Naklinde Çapraz Uygunluk Testleri Nedir ve Neden Yapılır? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)

Verici adayı belirlendikten sonra nakil için nihai kararı vermede uygulanan testlerdir. Bu testler nakilden hemen önce yapılarak alıcı (hasta) kanında red reaksiyonuna neden olabilecek antikorların varlığı araştırılır. Bu amaçla hasta (alıcı) kanından ayrılan serum ile verici kanından ayrılan beyaz kan hücreleri karşılaştırılır. Hasta (alıcı) serumunda bu tür antikorların olması, verici beyaz kan hücrelerinin zarar görerek ölmesine yol açar. Bu durumda test sonucu “pozitif” olarak değerlendirilir ve verici adayından yapılması planlanan naklin riskli olduğunu gösterir. Hasta (alıcı) serumunda zararlı antikorların olmaması durumunda ise test sonucu “negatif” çıkar. Bu da verici adayından yapılması planlanan naklin immünolojik yönden bir risk taşımadığı anlamına gelir. 

Bu testlerin yapılabilmesi için profesyonel sağlık çalışanının (hekim) hasta (alıcı) ve verici adayını aşağıda belirtilen işlemler hakkında bilgilendirmesi ve onayını alması gerekmektedir:

1. Doku ve organ nakli amacıyla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku)  elde edilen DNA, hücre veya serum ile genetik, hücresel ve serolojik testler yapılmakta, böylelikle planlanan nakil için immünolojik bir engel olup olmadığı tespit edilmektedir.

2. Doku ve organ nakli amacıyla alınan numuneler çalışıldıktan sonra arta kalan DNA, hücre veya serum, uygun laboratuar koşullarında saklanmakta ve ileride meydana gelmesi muhtemel red reaksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılmaktadır. Bu numunelerden doku tipleme laboratuvarının test doğrulama, hizmet geliştirme ve kalite yönetimi ile ilgili çalışmalarında da yararlanılmaktadır.

3. Doku ve organ nakli amacıyla hasta (alıcı) ve verici adaylarının klinik bilgileri ve laboratuvar sonuçları (genetik testler dahil) elektronik ortamda ve basılı olarak saklanmakta ve bu bilgiler ulusal/uluslararası doku ve organ dağıtım organizasyonları ile paylaşılmaktadır.

4. Etik kurul onayı alınması koşuluyla, doku ve organ nakli amacıyla yapılan test sonuçları değerlendirilerek ya da bu testler yapıldıktan sonra arta kalan ve saklanan numuneler (DNA, hücre, serum) kullanılarak bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.