Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Akciğer Naklinde Doku Tipleme Laboratuvarı Nedir? (Prof Dr Uğur Muşabak) (29.03.2013)

Doku ve organ nakli için hastanın ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip edildiği ve bazı hastalıkların tanısını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapıldığı laboratuvardır. Bu amaçla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku)  elde edilen DNA, hücre veya serum ile testler yapılmaktadır. Numuneler çalışıldıktan sonra arta kalan DNA, hücre veya serum uygun laboratuar koşullarında saklanmakta ve gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır.