Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Akciğer Naklinde Rejeksiyon (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)

Akut akciğer rejeksiyonu transplantasyondan sonra herhangi bir zamanda ortaya çıksa da en sık ilk aylarda görülür. Rejeksiyon tanısı, transbronşial biyopsi ile konulabilir. Bazı merkezler bu biyopsileri klinik endikasyonlara göre alırken, bazı merkezler protokole bağlı olarak belli periyotlarda almaktadır.

Transbronşial biyopsilerde akut rejeksiyon, mononükleer inflamatuvar hücrelerin perivasküler alandan başlayarak akciğer interstisyumuna doğru yayılımı şeklinde, rejeksiyonun şiddeti ile orantılı olarak kendini gösterir. Aynı şekilde rejeksiyonun şiddeti ile orantılı olarak küçük ve büyük hava yollarında da benzer inflamatuvar yanıt izlenebilir. Ayırıcı tanıda parenkimal ve hava yollarının enfeksiyonları en büyük problemdir. Rejeksiyonun derecelendirilmesi mikrobiyolojik çalışmalar ve serolojik testler tamamlanıncaya kadar mümkün olmayabilir.