Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Akciğer Naklinde Enfeksiyonlar (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)

Akciğer transplantasyonu olan hastalar yaygın ve fırsatçı enfeksiyonlara karşı dirençlerini kaybederler. En önemli fırsatçı enfeksiyonlar, sitomegalovirüs (CMV), herpes simplex virüsü (HSV) pnömosistis carini ve aspergillus tur.  Profilaktik tedavilerin yagın kullanımı ve PCR ile viral enfeksiyonların tanısının konması CMV enfeksiyonlarını belirgin olarak azaltmıştır. Bununla beraber halen biyopsilerde nötrofilik alveolitis, alveolar epitel hücreleri, makrofajlar ve endotelyal hücrelerde CMV inklüzyonları görülür. İmmunohistokimyasal olarak CMV ve HSV tanısı konulabilir. Aynı şekilde aspergillus enfeksiyonları kolonizasyon, allerjik hastalık,granulomatöz mikozis ve invaziv aspergillozis olarak raporlanabilir. Pnömosistis enfeksiyonları profilaktif tedavilerle oldukça az karşımıza çıkmakla birlikte, patologlar açısından az miktarda pnömosistis kariniye karşı gelişen granülamatöz reaksiyon uyarıcı olmalıdır. Mikobakterial enfeksiyonlar diğer granülomatöz inflamasyon nedenlerinden biridir. Mikrobiolojik olarak korelasyon, tanıyı kuvvetlendirir.