Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Haberler » Post-transplant Lenfoproliferatif Hastalığı (Patoloji Uzmanı Hakan Çermik) (11.04.2013)

Akciğer transplant hastalarında gelişimi ve histolojik görünümü hastalar arasında değişiklik gösterebilir, %2-20 arasında değişebilir. Histolojik görünüm

sitolojik benign poliklonal lenfoid proliferasyondan, B cell  lenfomaya uzanan monoklonal lenfoid proliferasyonuna kadar değişiklik gösterebilir. Toraksta tek veya çok sayıda nodüller görülebilir.