Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Septik Akciğer Hastalıkları

Bu kategoride en sık rastlanan hastalık Kistik Fibrozis’tir (KF). KF, her iki akciğerde diffüz bronşektaziye yol açan yaygın, kalıtsal bir hastalıktır. KF’li hastaların büyük çoğunluğu AN yapılmadığı durumda hayatlarını 2. ya da 3. dekat da ilerleyici solunum yetmezliği nedeniyle kaybetmektedirler. ISHLT’nin 2007 verilerine göre, KF bilateral AN için en sık endikasyonu oluşturmakla beraber genel AN’leri içerisinde ise üçüncü en sık endikasyonu oluşturmaktadır. KF’li hastalarda yaşam beklentisini öngören faktörler Kerem ve ark. (1992) ve Hayllar ve ark. (1997) tarafından bildirilmiştir. Bu faktörler;

  • FEV1’in <%30 olması,
  • PaCO2’da artış,
  • Oksijen ihtiyacının olması,
  • Akut pulmoner enfeksiyonlar nedeniyle sık sık hastaneye başvurma,
  • Kilo kaybı.

Bu faktörlere sahip hastalarda hızlı bir kötüye gidiş olmakta ve AN için listeye alınan bu hastaların yaklaşık 1/3’ü bekleme esnasında hayatlarını kaybetmektedir.  (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)