Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Fibrotik Akciğer Hastalıkları

İdiopatik pulmoner fibrozis (IPF), pulmoner fibrozis veya restriktif akciğer hastalıkları içerisinde sayılmaktadır. Geçmiş dönemde bu gruba giren hastalıklar AN’de en az sıklıktaki endikasyonu oluştururlarken, yakın zamanda ISHLT’nin 2007 verilerine göre tek AN’nin en sık ikinci endikasyonunu ve bilateral AN’nin en sık üçüncü endikasyonunu oluşturmaktadır. AN’e aday hastalarda klasik restriktif patern bulguları ve ortalama 1.35 L FVC ve 1.14 L FEV1 bulunmaktadır. Bu hastalarda oksijen desteğinin yanında egzersiz intoleransı ve pulmoner hipertansiyon sık gözlenmektedir. (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)