Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
İnfant ve Pediatrik Alıcılar

1980’lerin sonlarına doğru AN pediatrik yaş grubunda da yapılmaya başladı. ISHLT’nin 2004 raporuna göre 18 yaşından küçüklere yapılan AN sayısı 67 idi. Bu sayı geçen dekatta sabit seyrederek total AN’nin küçük bir kısmını oluşturdu. 1991 ve 2004 yılları arasında infantlarda (<1 yaş) gerçekleştirilen AN’nin en sık endikasyonu konjenital kalp hastalığı (%32) olmuştur. Bu yaş grubundaki diğer akciğer nakli endikasyonlarını; PPH, pulmoner vasküler hastalık ve pulmoner alveolar proteinoz oluşturmuştur. 1991 ve 2006 yılları arasında 1-10 yaş arası gruba uygulanan nakillerin %54’ü KF nedeniyle olmuştur. Bu yaş grubundaki diğer akciğer nakli endikasyonlarını; PPH, konjenital kalp hastalığı ve bronşiolitis obliterans nedeniyle yapılan retransplantasyonlar oluşturmaktadır. 11-17 yaş arası gruba uygulanan nakillerin %70’ini KF oluşturmaktadır. (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)