Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Canlı Donör Nakli

Canlı donör transplantasyonunda genellikle aynı aile fertlerinden oluşan iki donör bulunmakta ve bunlara sırasıyla sağ ve sol alt lobektomi uygulanmaktadır. Kadavra AN’e göre buradaki soğuk iskemi süresi daha kısadır. Alıcıya genellikle bilateral torakosternotomi uygulanmaktadır. Postoperatif dönemde alıcının kardiyak outputunun sadece iki loba dağılması nedeniyle alıcıda pulmoner ödem gelişme riski oldukça yüksektir. Bu hastaların en önemli ölüm nedeni enfeksiyondur ve bronşiolitis obliterans gelişmeme oranı 5 yılda %76 olup bilateral kadavra nakli olanlara göre daha iyidir .  (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)